Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY PIJANI FOLKLOREM

Dane Sprzedawcy:

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.pijanifolklorem.pl (zwany dalej: „Sklep”), prowadzony jest przez firmę Pijani Folklorem Krzysztof Pająk z siedzibą przy ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, o numerze NIP 954-234-86-49, REGON: 240608106, figurującą w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 82906 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice (dalej: Sprzedający), telefon kontaktowy: +48 691 354 934, e-mail: jestesmy@pijanifolklorem.pl;

 

I. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu towarów przez Klientów (zwanych również Konsumentami) oraz zasady sprzedaży produktów przez Sklep.

2. Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.

 

II. Produkty 

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych
i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności działania z poszanowaniem kodeksu dobrych praktyk rynkowych.

2. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane produktów były wolne od błędów lub uchybień.

3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT. Do cen produktu należy doliczyć koszty wysyłki, które są podane w rozdział VII ust. 3 niniejszego regulaminu.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego. Zmiana ceny nie ma wpływu na cenę towaru już zamówionego przez Klienta.

6. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę Sklepu.

7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

III. Składanie zamówienia i zawieranie umowy

1. Złożenie zamówienia dokonywane jest poprzez dodanie produktów, które Klient ma zamiar kupić, do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia, który pojawi się po kliknięciu przycisku „Zamów i zapłać”. 

2. W formularzu zamówienia należy podać poprawne i prawdziwe dane. Obsługa Sklepu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności i prawdziwości podanych przez Klienta danych, skontaktuje się z nim w celu ich weryfikacji.

3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę http://www.pijanifolklorem.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje automatycznie generowaną wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedającym.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane te są zbierane wyłącznie na potrzeby własne firmy Versatil.pl Pająk Krzysztof i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby naszej firmy.

 

IV. Realizacja zamówienia 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny 
w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części produktów zamówionych przez Klienta, jest on informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania się zapasów.

3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9.00-16.00

4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.

5. W wypadku nastąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 

V. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Klient stosowną informację znajdzie również w pisemnym pouczeniu załączonym do przesyłki.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego drogą jednoznacznego oświadczenia:

- wypełniając formularz zwrotu załączony do niniejszego regulaminu (do pobrania pod treścią Regulaminu), a następnie przesyłając go e-mailem na adres jestesmy@pijanifolklorem.pl lub na adres pocztowy: Versatil.pl Pająk Krzysztof, ul. Ścigały 37/5, 40-208 Katowice

lub

- wysyłając własne oświadczenie e-mailem na adres jestesmy@pijanifolklorem.pl lub na adres pocztowy: Versatil.pl Pająk Krzysztof, ul. Ścigały 37/5, 40-208 Katowice.

3. Konsument odstępujący od umowy ma obowiązek odesłać Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu do Sprzedawcy.

5. Sprzedający zwraca wartość zakupionego towaru wraz z kosztami dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

6. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany niezwłocznie tą samą metodą, którą wybrał Konsument dokonując zakupu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Konsumenta od umowy. Na wyraźną prośbę Konsumenta, Sprzedający może dokonać zwrotu kwoty metodą wskazaną przez Konsumenta. Przy czym Konsument nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze zmianą metody zwrotu kosztów.

7.Sprzedający może wstrzymać się z wypłatą należnej kwoty do momentu otrzymania zwracanego towaru przez Konsumenta, lub do momentu otrzymania od Konsumenta dowodu nadania przesyłki, w zależności który fakt nastąpił wcześniej.

 

VI. Reklamacje zamówionego towaru

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i również wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. W celu przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji, uprzejmie prosimy 
o wypełnienie formularza reklamacji zawierającego następujące dane: imię i nazwisko Klienta, opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach powstała niezgodność, datę zakupu, żądanie wymiany na inny egzemplarz, naprawę, obniżenie ceny lub zwrot gotówki.

Link do formularza znajduje się na dole strony, formularz w formie papierowej jest również dołączany do każdego zamówienia.

3. Reklamacje prosimy składać pisemnie na adres: Versatil.pl Pająk Krzysztof ul. Ścigały 37/5, 40-208 Katowice, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jestesmy@pijanifolklorem.pl

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu.

 

VII. Dostawa i koszty wysyłki towaru 

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.  Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu. Koszty przesyłki są doliczane do ogólnej kwoty zakupów.

2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia do innych krajów prosimy uzgadniać z obsługą Sklepu przed złożeniem zamówienia.

3. Koszty wysyłki zamówień na terenie Polski wynoszą:

Przedpłata na konto podane na stronie po dokonaniu zamówienia:

a) Kurier - DPD: od 14,50 zł

b) Paczkomaty (InPost): 8,50 zł

Płatne przy odbiorze (za pobraniem):

a) Kurier - DPD: od 19,50 zł 

b) Paczkomaty (InPost): 11,00 zł

4. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze. Istnieje możliwość dostarczenia paczki w sobotę. Cena takiej usługi jest podawana indywidualnie klientowi po wcześniejszych uzgodnieniach.

5. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności osoby, która paczkę dostarczyła sporządzić protokół zgłoszenia szkody.  Okoliczność tę prosimy zgłosić obsłudze Sklepu. 

 

VIII. Formy płatności i dowód zakupu

1. Sprzedający jako dowód zakupu wystawia paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawi Klientowi fakturę VAT. Należy to zgłosić w polu "UWAGI" przy składaniu zamówienia oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) przedpłata - przelew na numer konta podany po dokonaniu zakupów

b) płatność online - płatność przelewem elektronicznym za pomocą PAYU

c) przy odbiorze - należność pobiera firma dostarczająca przesyłkę

3. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte, o czym Klient zostanie poinformowany.

 

 IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014 r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

2. Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) w razie sporu dotyczącego umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedającym przewiduje się możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Proponuje się poddanie sporów do rozpoznania przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4 (posiadający stronę internetową o adresie: http://www.ih.katowice.pl/strona.php?kat=S%B1d%20polubowny). Sprzedający jest otwarty na inne propozycje rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowej w sposób zaproponowany przez Klienta.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowej, sprawa może zostać skierowana do rozpoznania przez sąd na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 101).

4. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy zgodne z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe